HR innov & tech Day 2019

Inschrijving: Voormiddag


U schrijft zich in voor de formule Voormiddag van de HR innov & tech Day 2019 aan € 300.

Inschrijven/bestellen (verzenden van de bestelbon) via de website wordt beschouwd als definitief. De factuur is in elk geval verschuldigd. U kan zich altijd laten vervangen door iemand anders/een collega. Gelieve ons desgevallend te verwittigen via mail (te bezorgen aan seminars@HRMinfo.net).

U krijgt, onmiddellijk na het verzenden van dit formulier, een mail als bevestiging van uw inschrijving. Die mail bevat een link naar uw factuur (die u zelf dient te downloaden/af te drukken). De facturen van HRMinfo/BizInfo worden enkel via deze weg en in elektronische vorm bezorgd. Ze zijn betaalbaar binnen de zeven dagen. Bij niet tijdige betaling van de factuur kan het te betalen bedrag zonder aanmaning worden verhoogd met 25 euro (verwijlinteresten en administratieve kosten).

Het verzenden (na aanvinken voor akkoord) van dit invulformulier impliceert dat u akkoord bent met onze voorwaarden en procedures en dat deze bovengeschikt zijn aan die van uw organisatie en er niet door vervangen kunnen worden.Partners / Sponsors

                 

                 

Video Partners